Kovanie

Kovanie okna

Okenné i dverové kovanie plní veľmi dôležitú funkciu pri ovládaní a manipulácii s oknami a dverami. Taktiež zabezpečuje vynikajúcu konštrukčnú, tvarovú stabilitu a tesnosť rámov a krídiel. Štandardne na naše výrobky montujeme celoobvodové kovanie MACO.

Okenné kovanie je ovládané osempolohovou kľučkou (na P a Ľ stranu, poloha zatvorená, otvorená, sklopná a mikroventilácia). Pri terasových dverách je možnosť použitia niekoľkých variant posuvného alebo skladacieho kovania, ktoré zvyšujú komfort otvárania a znižujú priestorovú náročnosť v miestnosti.