Ochrana,údržba a starostlivosť o okná a dvere


Ochrana výrobkov po montáži

Častým problémom znehodnotenia povrchovej úpravy už namontovaných okien sú poškodenia pri stavebných prácach, dôsledkom agresívnych stavebných materiálov (vápno, cement, stierka atď.). Preto je dôležité po montáži okien dbať na to, aby boli olepené páskou alebo plastovými lištami a ochrannou fóliou. Tým sa chránia pred možným poškodením počas priebehu ďalších stavebných prác.


Údržba a starostlivosť o okná a dvere

Pre dlhodobé zachovanie životnosti povrchovej úpravy rámov a krídiel okien i dverí, výrobca farieb odporúča pravidelnú údržbu a ošetrovanie. Táto údržba spočíva v nanesení špeciálneho prípravku (vosku) na okná dodávaného priamo od výrobcu farieb. Odporúča sa vykonať dvakrát ročne, v jarnom a jesennom období pri optimálnej vonkajšej teplote cca 20°C. Namočením čistej handričky (alebo hubky) do vosku sa na okno nanesie jemný film, ktorý zacelí mikrotrhlinky spôsobené poveternostnými vplyvmi. Na čistenie okien a dverí nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky (jemné prášky, rozpúšťadlá, kyseliny a iné), v opačnom prípade môže dôjsť k neopraviteľným poškodeniam hrubovrstvej lazúry.